rentoudesta voimaa

Rentousvalmennus

Kokonaisvaltaisen mielen ja kehon rentoutuminen tuo energiaa arjen haasteiden selättämiseen

Mitä rento elämä on?

Rentoutuminen on avainasemassa henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Sen vaikutukset ulottuvat kaikille elämän osa-alueille, ja se auttaa meitä käsittelemään paremmin arjen haasteita. Fyysisen rentoutumisen myötä kehomme saa mahdollisuuden levätä ja palautua, mikä vähentää stressihormonien tuotantoa ja lievittää lihasjännitystä. Tämä puolestaan parantaa vastustuskykyämme ja auttaa meitä tuntemaan olomme virkeämmiksi ja energisemmiksi.

Psyykkinen rentoutuminen vaikuttaa mielentilaamme, lievittää ahdistusta ja stressiä sekä parantaa keskittymiskykyä. Se auttaa meitä hallitsemaan paremmin tunteitamme ja reaktioitamme erilaisiin tilanteisiin. Rentoutuminen voi myös edistää unen laatua, mikä on olennaista hyvinvoinnillemme ja suorituskyvyllemme arjessa.

Henkinen vireystila, joka saavutetaan psyykkisen ja fyysisen, eli psykofyysisen, rentoutumisen kautta, lisää tietoisuuttamme ympäröivästä maailmasta ja antaa meille mahdollisuuden nauttia elämän pienistä iloista. Se voi auttaa meitä löytämään flow-kokemuksia eri toimintojen parissa ja lisätä luovuuttamme ja innovatiivisuuttamme. Hyvä vireystila voi myös parantaa ihmissuhteitamme ja lisätä sosiaalista vuorovaikutustamme.

Kaiken kaikkiaan rentoutuminen vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuumme monin eri tavoin. Se auttaa meitä voimaan paremmin sekä fyysisesti että henkisesti ja antaa meille voimia kohdata elämän haasteet ja nauttia sen iloista.

Toni Heiskanen – Strongest Group

Rentousvalmennus kokemus

Terve! Mä olen Toni Heiskanen, Strongest Groupin toimitusjohtaja ja kesällä 2023 me ollaan 20 henkeä työllistävä kasvuyhtiö. Tää on mun video siitä, miten rentousvalmennus on auttanut mua mun matkan varrella. Ja se kaikki alkoi puolitoista vuotta sitten, tammikuussa 2022,  Kun mä etsin apua, mä etsin apua siihen, että ahdistaa, harmittaa, stressaa ja on semmoista yleistä merkityksettömyyden tunnetta…..katso video

Miten rentousvalmennus vaikuttaa?

Rentoutuminen on hyödyllistä monella tasolla ja sillä on lukuisia positiivisia vaikutuksia kehomme ja mielentilamme hyvinvointiin. Tässä muutamia syitä, miksi rentoutuminen on tärkeää:

 1. Stressin hallinta: Rentoutuminen auttaa meitä lievittämään stressiä ja jännitystä kehossamme ja mielessämme. Se vähentää stressihormonien, kuten kortisolin, tuotantoa ja auttaa meitä pysymään rauhallisina ja tasapainoisina stressaavissa tilanteissa.
 2. Fyysisen terveyden tukeminen: Rentoutuminen vähentää lihasjännitystä ja auttaa lievittämään lihas- ja nivelkipuja. Se myös parantaa verenkiertoa ja ruoansulatusta sekä vahvistaa immuunijärjestelmäämme, mikä tekee meistä vastustuskykyisempiä sairauksille.
 3. Mielenterveyden tukeminen: Rentoutuminen edistää mielen rauhoittumista ja auttaa meitä hallitsemaan paremmin tunteitamme ja ajatuksiamme. Se lievittää ahdistusta, masennusta ja muita mielenterveyden häiriöitä sekä parantaa unen laatua.
 4. Keskittymisen ja luovuuden lisääminen: Rentoutuminen auttaa meitä keskittymään paremmin tehtäviimme ja parantaa luovuuttamme ja innovatiivisuuttamme. Se lisää mielen selkeyttä ja tietoisuutta, mikä auttaa meitä tekemään parempia päätöksiä ja ratkaisemaan ongelmia tehokkaammin.
 5. Ihmisten välisen vuorovaikutuksen parantaminen: Rentoutuminen auttaa meitä olemaan läsnä ja empaattisia vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Se parantaa sosiaalisia suhteitamme ja auttaa meitä ymmärtämään paremmin toisten ihmisten tarpeita ja tunteita.

Rentoutumisen vaikutusmekanismit perustuvat moniin fysiologisiin ja psykologisiin prosesseihin kehossamme ja mielessämme. Fyysisellä tasolla rentoutuminen vähentää autonomisen hermostomme aktiivisuutta, mikä johtaa sydämen sykkeen ja hengityksen hidastumiseen sekä lihasjännityksen vähenemiseen. Tämä puolestaan aktivoi kehon parasympaattista hermostoa, joka tunnetaan usein lepo- ja sulatusjärjestelmänä.

Psyykkisellä tasolla rentoutuminen aktivoi aivojen alueita, jotka liittyvät tietoisuuden ja tietoisen läsnäolon lisääntymiseen. Se vähentää ahdistusta aiheuttavien aivojen alueiden aktiivisuutta ja lisää mielihyvää tuottavien aivojen alueiden toimintaa. Tämä auttaa meitä kokemaan mielenrauhaa ja hyvinvointia.

Kaiken kaikkiaan rentoutuminen on hyödyllistä kehomme ja mielentilamme terveydelle monin eri tavoin, ja sen säännöllinen harjoittaminen voi parantaa elämänlaatuamme merkittävästi.

Mitä rentousvalmennus sisältää?

Rentousvalmennus on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka pyrkii edistämään kehon ja mielen hyvinvointia. Sen tavoitteena on saavuttaa “hyvä tila”, joka koostuu sekä fyysisestä että psyykkisestä rentoutumisesta. Fyysinen rentous keskittyy kehon vireystilan hallintaan, kun taas psyykkinen rentous liittyy mielen vireystilan säätelyyn. Näiden kahden yhteistoiminnan tuloksena syntyy psykofyysinen rentous eli henkinen vireystila.

Rentousvalmennus sisältää erilaisia harjoituksia ja tekniikoita, jotka auttavat saavuttamaan ja ylläpitämään “hyvää tilaa”. Fyysisen rentouden osalta valmennus voi sisältää lihasrentoutusharjoituksia, joilla pyritään vähentämään kehon lihasjännitystä ja edistämään rentoutumista eri tasoilla. Tällaisia harjoituksia voivat olla esimerkiksi yleinen rentoutus, paikallinen rentoutus ja syvän rentoutumisen tekniikat. Näiden avulla pyritään saavuttamaan kehon ja mielen yhteistoimintaa sekä luomaan tilaa sisäiselle rauhalle ja mielen selkeydelle.

Psyykkisen rentouden osalta rentousvalmennus keskittyy mielen vireystilan säätelyyn. Tämä voi sisältää tietoisen läsnäolon harjottelua, hengitysharjoituksia sekä hypnoosityöskentelyä. Tavoitteena on saavuttaa keskittynyt ja avoin tila, jossa mieli rentoutuu ja avautuu uusille kokemuksille. Tällaiset harjoitukset voivat auttaa lievittämään stressiä, parantamaan keskittymistä ja lisäämään mielen rauhaa.

Psykofyysisen rentouden osalta rentousvalmennus pyrkii integroimaan kehon ja mielen toiminnan saumattomasti yhteen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tietoisen liikkeen harjoittelun kautta, jossa keskitytään kehon asentoon, liikkeeseen ja hengitykseen samanaikaisesti.

Tärkeä ja keskeinen elementti rentousvalmennuksessa on myös erityinen rentoushypnoosi sekä hypnorentoutus. Rentoushypnoosin avulla opitaan rentoutumaan ja hypnorentoutuksella sitten rentoudutaan ihan käytännössä.

Hypnorentoutus toimii hyvin myös itsenäisenä harjoituksena/hoitona. Hypnorentoutus on kuin “hierontaa mielelle” (kuten eräs asiakkaani totesi).

Rentousvalmennus tarjoaa keinon oppia tunnistamaan ja hallitsemaan omaa vireystilaansa sekä luomaan tilaa sisäiselle rauhalle ja tasapainolle. Se voi olla hyödyllinen työkalu stressinhallinnassa, mielenhallinnassa ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä. Harjoittelun kautta “hyvä tila” voi muodostua osaksi arkea, antaen mahdollisuuden nauttia elämästä täysillä ja tuntea itsensä voimaantuneeksi ja tasapainoiseksi.

Kenelle rentousvalmennus sopii?

Jos sinusta tuntuu, että jännitys tai stressi vaikuttaa suorituskykyysi tai elämänlaatuusi, rentousvalmennus saattaa olla juuri sinulle sopiva ratkaisu. Etenkin jos työsi, opiskelusi tai urheilusuorituksesi kärsivät hermoilusta, tai jos kaipaat yleisesti keinoja rauhoittua ja löytää tasapainoista mielenrauhaa, tämä valmennus voi tarjota sinulle arvokkaita työkaluja.

Rentousvalmennus sopii erityisesti sinulle joka olet kiinnostunut kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista pitkällä tähtäimellä. Jos haluat oppia hallitsemaan stressiä ja löytämään tasapainon kehon ja mielen välille.

Alla on muutamia esimerkkejä siitä, milloin rentousvalmennus voi olla hyödyksi:

 1. Stressaantuneet ja kiireiset ihmiset: Henkilöt, jotka kokevat säännöllisesti stressiä työn, opiskelun tai muun elämän haasteiden vuoksi, voivat hyötyä rentousvalmennuksesta stressinhallinnan työkaluna.
 2. Ahdistuneet ja levottomat: Ne, jotka kärsivät ahdistuksesta, jännityksestä tai levottomuudesta, voivat löytää rentousvalmennuksesta keinoja mielen rauhoittamiseen ja ahdistuksen lievittämiseen.
 3. Univaikeuksista kärsivät: Henkilöt, joilla on univaikeuksia tai jotka kokevat unen laadun olevan heikko, voivat löytää rentousvalmennuksesta keinoja parempaan uneen ja levollisempaan yöuniin.
 4. Kivuista kärsivät: Ne, joilla on kroonisia kiputiloja tai lihaskireyksiä, voivat hyötyä rentousvalmennuksesta keinoja kehon rentouttamiseen ja kivunlievitykseen.
 5. Urheilijat ja fyysisesti aktiiviset henkilöt: Urheilijat ja kuntoilusta kiinnostuneet voivat hyödyntää rentousvalmennusta palautumisen ja suorituskyvyn parantamisen välineenä.
 6. Henkistä tasapainoa etsivät: Ne, jotka ovat kiinnostuneita henkisestä kasvusta, itsetuntemuksesta ja sisäisen rauhan löytämisestä, voivat löytää rentousvalmennuksesta työkaluja tähän pyrkimykseen.
 7. Kaikki, jotka haluavat parantaa elämänlaatuaan: Rentousvalmennus voi olla hyödyllistä kenelle tahansa, joka haluaa oppia tuntemaan itsensä paremmin, hallitsemaan stressiä ja nauttimaan elämästä täysillä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että rentousvalmennus on avoin kaikille, jotka haluavat parantaa hyvinvointiaan ja löytää tasapainoa kehon ja mielen välillä.

Sokerista eroon hypnoosihoidon suggestiovaihe Hypnohelp Helsinki

Miten rentousvalmennus tapaaminen etenee?

Alkukeskustelu

Jos olemme jo tavanneet maksuttomassa konsultaatiossa, niin nyt varmistetaan halutut tavoitteet ja kerrataan vielä valmennuksen kulkua.

Valmistavat, rentoutumisen oppimista edistävät harjoitukset

Näiden avulla pyritään saavuttamaan kehon ja mielen yhteistoimintaa sekä luomaan tilaa sisäiselle rauhalle ja mielen selkeydelle.

Rentoushypnoosi

Hypnoosityöskentely jossa hypnoosin avulla vaikutetaan alitajuisiin toimintamalleihin lisäämään mielen ja kehon tasapainoa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi

Hypnorentoutus

Hypnoosin avulla rentoutuminen.Tässä vaiheessa alitajunnalle annetaan tavoitteiden mukaisia suggestioita pysyvien tuloksien aikaansaamiseksi. Harjoitellaan itsehypnoosia

Virkistyminen

Tehdään perusteellinen virkistyminen. Palataan takaisin, herätään hypnoosista energisenä ja valmiina jatkamaan päivän askareita. Kerrataan itsehypnooosin tekniikka

Loppukeskustelu

Keskustellaan kokemuksista ja valmistellaan tulevaa valmennuskertaa.


Kokemuksia

Asiakkaidemme kokemuksia hypnovalmennuksista

HypnoHelp Oy
4.9
Perustuu 18 arvioon
powered by Google
Ville KaituriVille Kaituri
11:19 03 Apr 24
Harri on erittäin miellyttävä ammattilainen, joka avasi uuden maailman hypnoosin parissa, joka johti ainakin itselläni merkittävästi syvemmpään rauhoittumisen tilaan, kun mikään meditaatioharjoitus aiemmin.
Carola NiklanderCarola Niklander
12:31 30 Mar 24
Otin tuon 2h Superpaketin jossa minua ns. 'uudelleen ohjelmoitiin' makeiden käytön hallitsemiseksi. Aivan mahtava hoito ja tuntuu että ei tosiaankaan ajattele makeaa niin kuin aiemmin. Lämmin suositus.
Heta VallanenHeta Vallanen
06:43 25 Feb 24
Jo ensimmäisen kerran vaikutus yllätti paatuneen sokerihiiren ja herkkujen pupeltaminen loppui oikeastaan saman tien. Jäätelöpaketit ovat olleet koskemattomana pakastimessa nyt kolme kuukautta, ei kerta kaikkiaan vain tee mieli. Parasta on, ettei herkkuja tarvitse koko ajan aktiivisesti rajoittaa, on vain kuin ei niistä koskaan olisi isommin edes välittänyt.
Tuomo SirkkaTuomo Sirkka
05:04 15 Feb 24
Voin rehellisesti suositella Harrin palveluita ja hypnoosia. Itse otin kerta kokeilun hiukan skeptisenä mutta silti avoimin mieli. Lopputulos on nyt, etten ole syönyt sen jälkeen karkkia 2kk aikana, kuin maistanut kerran salmiakkia. Karkkia ei tee yhtään mieli, kun taas aikaisemmin sitä oikein himoitsi esim. katsoessa leffaa. Irtokarkkihimo oli vuosia aivan turha ylimääräinen haitta ja mieliteko, joka on nyt lopullisesti historiaa. Säästyy rahaa, hampaat eikä tule syötyä turhaa sokeria ja lisäaineita eli hypnoosi oli erittäin hyödyllinen apu.
Kirsi VaalioKirsi Vaalio
17:41 10 Feb 24
Ammattilainen asialla! Erikoinen ja samalla rentouttava kokemus ja hyvin tuloksin! Makean houkutus on helpottanut ja syöminen on nyt enemmän vain polttoainetta elimistölle. Aiemmin sillä on kuitattu tunne-elämän ailahteluita. Lämmin suositus Harvon vastaanotolle!
js_loader

Sijainti

Missä hypnovalmennus tehdään?

Teen rentousvalmennusta Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Sipoon ja koko pääkaupunkiseudulla asukkaille osoitteessa Muukalaiskatu 1 A 1, 00140 Helsinki

Etänä toteutettavaan hypnovalmennukseen voi osallistua joka puolelta Suomea videoyhteydellä.


Usein kysyttyä

Usein kysyttyä Rentousvalmennuksesta

Myös rentousvalmennus onnistuu joko kokonaan etänä, paikanpäällä tai ns. hybridivalmennuksena, jossa voidaan tavata sekä paikanpäällä että videoyhteyden välitykselllä.

Rentousvalmennus on pitkäjänteistä toimintaa ja tuloksia tulee matkan varrella varmasti. Tulokset ovat pitkälti riippuvaisia omasta aktiivisuudestasi ja harjoittelusta. Hypnoosin avulla muutokset toteutuvat alitajunnan tasolla asti.

Maksuttoman konsultaation aikana keskustelemme tavoitteista ja luomme kuvan kokonaistilanteesta. Voimme yhdessä testata hypnoosin toimivuutta sinulle ja käydä läpi seuraavia vaiheita:

● Alkurentoutus
● Lyhyt keskustelu tavoitteista/tilanteesta
● Rentoutusharjoitus
● Hypnoosiharjoituksia
● Hypnoosin (myös hypnotisoinnin) kokeilu
● Lopuksi keskustelu tapaamisesta, tavoitteista ja niiden mahdollisesta toteutumisesta

Tämä antaa meille käsityksen siitä, miten hypnoosi voisi tukea sinua tavoitteidesi saavuttamisessa.

On hyvä muistaa, että konsultaatiotapaamisen tarkoitus ei ole hoitokäynti, vaan pikemminkin tilaisuus tutustua hypnoosityöskentelyyn.

Hypnoosiin ei voi jäädä. Hypnotisoija huolehtii aina hypnoosiin vaivuttamisesta ja siitä herättämisestä.

Jos sairastut tai sinulle tulee este, niin ota minuun yhteyttä mahdollisimman pian ja sovitaan uudesta ajankohdasta!

Hypnoosihoito on vuorovaikutuksellista toimintaa hypnotisoija ja asiakkaan välillä. Hypnoosin aikana itsekontrolli säilyy aina sinulla. Hoidossa toimitaan aina sinun parhaaksesi, tavoitteidesi mukaisesti. Erilaiset ”hullut temput” eivät kuulu hoitovastaanotolle. Moraalikäsityksiäsi, mielipiteitäsi tai uskomuksiasi ei koskaan pyritä muuttamaan tahtosi vastaisesti.

Hypnoosiin pääsevät kaikki. Sillä ei ole mitään tekemistä herkkäuskoisuuden tai tyhmyyden kanssa. Hypnoosin aikana et menetä tietoisuuttasi, voit olla jopa enemmän tietoinen kun normaalisti.

Hypnoosihoidon aikana puhuminen ei ole välttämätöntä, eikä hypnoosi aiheuta mitään spontaania puhetulvaa. Jos hypnotisoija haluaa keskustella hypnoosin aikana asiakkaan kanssa, niin tämä on yhdessä sovittua ja hoidon tavoitteiden mukaista. Hoidon jälkeen henkilö muistaa kaiken tarpeellisen.

Rentousvalmennuksessa hypnobuustaus on osa valmennusta ja tarkoittaa etänä tehtävää valmennussessiota jonka aikana voidaan kerrata ja syventää opittua.

Rentousvalmennus sopii kaikille, jotka haluavat oppia rentoutumaan ja parantamaan hyvinvointiaan. Se on hyödyllinen niille, jotka tuntevat kokevansa jatkuvaa jännitystä tai haluavat parantaa unen laatuaan.

Myös niille, jotka haluavat oppia stressinhallintatekniikoita ja lisätä tietoisuutta omasta kehostaan ja mielentilastaan, rentousvalmennus voi olla hyödyllistä.