Eroon sokerista

Eroon sokerista hypnoosivalmennus

Taltuta makeanhimo tehokkaan sokerihypnoosin avulla ja pääset vihdoinkin eroon elämää häiritsevästä sokeririippuvuudesta

Miten makeanhimo vaikuttaa elämään?

Makeanhimo on monimutkainen ilmiö, joka vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja ruokavalintoihin monella tasolla. Sen juuret ulottuvat usein alitajuntaan, mikä tekee siitä vaikeasti hallittavan ja ymmärrettävän. Alitajunta ohjaa meitä usein automaattisesti ilman, että olemme siitä täysin tietoisia, ja makeanhimon tapauksessa tämä voi olla erityisen voimakas vaikutus.

Alitajunnan rooli makeanhimon taustalla voi liittyä oppimiseen ja muistoihin. Monilla meistä on lapsuudesta asti positiivisia kokemuksia makeista herkuista, ja nämä muistot voivat jäädä vahvasti alitajuntaamme. Näin ollen, kun kohtaamme stressiä tai muita negatiivisia tunteita, alitajunta saattaa automaattisesti ohjata meitä kohti makeita herkkuja, jotka tuovat hetkellistä lohtua ja mielihyvää.

Lisäksi alitajunta voi vaikuttaa makeanhimon kautta myös palkitsemiskäyttäytymiseen. Kun syömme sokeripitoista ruokaa, aivoissamme vapautuu mielihyvähormoneja, kuten dopamiinia, mikä luo positiivisen vahvisteen ja saa meidät haluamaan lisää makeaa. Tämä voi johtaa siihen, että makeanhimo uusintaa itseään jatkuvasti, ja voimistuu entisestään ajan myötä.

Toinen alitajunnan vaikutus makeanhimon taustalla voi olla ruokahalun säätelyyn liittyvä mekanismi. Makean syöminen saattaa lyhyellä aikavälillä tukahduttaa näläntunteen, mutta samalla se voi heikentää ruokahalua ja aiheuttaa syömisen jälkeistä väsymystä. Tämä voi johtaa noidankehään, jossa yritämme täyttää energiavajeen jatkuvasti sokerilla, mutta samalla heikennämme ruokahaluamme ja altistumme terveysongelmille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että alitajunta voi vaikuttaa makeanhimon kautta monin eri tavoin. Se voi ohjata meitä kohti makeita herkkuja automaattisesti, luoda positiivisia palkitsemiskokemuksia ja säädellä ruokahalua. Tuntemalla nämä alitajunnan mekanismit voimme paremmin ymmärtää makeanhimon taustalla vaikuttavia voimia ja pyrkiä hallitsemaan sitä tehokkaammin terveellisten elämäntapojen avulla.

Miksi hypnoosi toimii sokeririippuvuuden hoidossa?

Hypnoosi tarjoaa tehokkaan keinon vaikuttaa suoraan ihmisen alitajuntaan ja muuttaa sitä halutulla tavalla. Erityisesti makeanhimon hallinnassa hypnoosi voi olla hyödyllinen työkalu, sillä se voi auttaa vähentämään tai poistamaan kokonaan tarpeen syödä makeaa.

Hypnoosissa henkilölle annetaan suggestioita ja ohjeita, jotka suuntaavat hänen mieltään kohti terveellisempiä ruokavalintoja ja tasapainoisempaa suhdetta ruokaan. Sen sijaan, että henkilö tuntee voimakasta houkutusta makeisiin herkkuihin, hänen alitajuntansa ohjataan kohti terveellisiä vaihtoehtoja ja ravitsevampia ruokia. Makealla ei enää ole samaa vetovoimaa, koska sen merkitys on hänen alitajunnastaan vähentynyt tai poistunut.

Hypnoosissa käsitellään myös alitajunnassa piileviä syitä makeanhimoon, kuten stressiä tai negatiivisia tunnetiloja, ja muutetaan niitä liittyviä ajatusmalleja ja käyttäytymismalleja. Henkilölle annetaan ohjeita siitä, miten hän voi käsitellä stressiä ja negatiivisia tunnetiloja terveellisellä tavalla ilman tarvetta turvautua sokeripitoiseen ruokaan. Näiden suggestioiden avulla henkilö voi oppia tunnistamaan ja hallitsemaan paremmin omia tunteitaan ja tarpeitaan.

Yksi hypnoosin tehokkaimmista piirteistä on sen kyky vaikuttaa alitajuntaan ja muuttaa sitä pysyvästi. Kun alitajunta on muuttunut, henkilön ei tarvitse enää tietoisesti taistella makeanhimoa vastaan, koska makealla ei ole enää samaa merkitystä hänen mielessään. Sen sijaan, hän voi luonnollisesti ja automaattisesti valita terveellisempiä vaihtoehtoja ja tehdä ravitsevia ruokavalintoja.

Kaiken kaikkiaan hypnoosin avulla voidaan luoda kestäviä ja pysyviä muutoksia henkilön suhtautumiseen ruokaan ja makeanhimoon. Se tarjoaa yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan, joka voi tukea henkilön hyvinvointia ja terveyttä myös pitkällä aikavälillä. Hypnoosin avulla makeanhimon hallinta voi olla helpompaa ja luonnollisempaa, mikä puolestaan parantaa merkittävästi henkilön elämänlaatua.

Mitä hypnoosihoito sisältää?

Tavoitteena on, että pääset makeanhimosta eroon pysyvästi yhdellä ainoalla 2 tunnin tapaamiskerralla. Halutessasi voit ensin varata maksuttoman 60 min konsultaatiotapaamisen joko vastaanotolle tai etänä.

Konsultaation aikana kartoitamme tilannettasi ja tavoitteitasi. Kokeilemme ja testaamme hypnoosin soveltuvuutta sinulle. Konsultaation tarkoitus ei näin ollen ole vielä päästä eroon makeanhimosta, vaan saada selville miten hyvin hypnoosi sopii sinulle hoitomuotona.

Hypnoosivalmennuksella on 100% rahat takaisin -takuu. Jos et ole tyytyväinen saavutettuun tulokseen, saat rahasi takaisin kunhan ilmoitat siitä viikon sisällä valmennuksesta.

Jos olet tyytyväinen tulokseen saat vielä 3 kk tulostakuun valmennukselle. Eli jos jostain syystä tuntisitkin vielä tarvetta vahvistaa tulosta, saat vahvistuksen, hypnobuustauksen, veloituksetta 3 kk ajan. Hypnobuustaus tehdään yleensä etänä videoyhteyden välityksellä.

Jos olet tyytyväinen, mutta et täysin tyytyväinen, voidaan sovittaessa jatkaa valmennusta hypnobuustauksella kunnes olet täysin tyytyväinen. Jatkettaessa valmennusta raukeaa samalla rahat takaisin -takuu.

Saat lisäksi mukaasi myös tehokkaita itsehypnoositekniikoita, joita voit itse käyttää haluamiesi tavoitteiden toteuttamiseen ja vahvistamiseen.

Eli tiivistäen:

  • ”Sokerista eroon” -hypnoosi sisältää 100 %:n rahat takaisin -takuun
  • Mahdollisuus “hypnoboostaukseen” 3 kk:n ajan, jos kaipaat hoidolle vahvistusta
  • Voit varata ensin maksuttoman 60 minuutin konsultaatiokäynnin, jonka aikana pyrimme saamaan selville miten hypnoosi sopii sinulle hoitokeinona.
  • Tapaamiset toteutetaan joko paikan päällä Helsingissä Ullanlinnassa tai etänä videopalaverissa

Kenelle sokeririippuvuudesta eroon hypnoosihoito sopii?

Hypnoosihoito tarjoaa yksilöllisen ja tehokkaan lähestymistavan sokeririippuvuudesta vapautumiseen. Se on hyödyllinen niille, jotka haluavat hallita voimakasta makeanhimoa tai päästä siitä kokonaan eroon. Monet ovat kokeilleet muita keinoja, kuten itsekuria tai ruokavalion muutoksia, ilman toivottuja tuloksia. Hypnoosi voi tarjota uuden näkökulman ja auttaa saavuttamaan tavoitteet.

Maksuton konsultaatiokäynti antaa mahdollisuuden arvioida yksilöllistä soveltuvuutta ja tavoitteita hoitoon. Se sopii niille, jotka ovat valmiita kokeilemaan uusia lähestymistapoja ja työskentelemään alitajuntansa kanssa. Tyypillisesti sokerivalmennukseen hakeutuvat ovat kiinnostuneita saavuttamaan seuraavia muutoksia elämäänsä:

  1. Energian lisääntyminen: Kun elimistö tottuu vähäiseen tai olemattomaan sokerin saantiin, verensokeritasapaino voi tasoittua ja energiatasot kohentua. Tämä voi tuntua energisempänä olona päivän aikana.
  2. Väsymyksen väheneminen: Vähentynyt sokerin saanti voi auttaa välttämään verensokerin äkillisiä nousuja ja laskuja, mikä puolestaan voi vähentää väsymyksen tunnetta päivän aikana.
  3. Luovuuden ja mielikuvituksen lisääntyminen: Jotkut ihmiset ovat huomanneet, että sokerista vieroittautuminen voi parantaa mielikuvituksen ja luovuuden virtausta. Tämä voi johtua siitä, että aivojen toiminta ja ajattelun selkeys voivat parantua ilman sokerin aiheuttamia heilahteluja.
  4. Paras versio itsestä omaan käyttöön: Kun sokerin haitalliset vaikutukset elimistöön vähenevät tai poistuvat, monet ihmiset kokevat löytävänsä paremman ja tasapainoisemman olon. Tämä voi ilmetä esimerkiksi parantuneena itsetuntemuksena ja positiivisempana suhtautumisena itseen.
  5. Terveellisempi elämä: Sokerista eroon pääseminen voi edistää terveellisempien elämäntapojen omaksumista yleisesti. Ihmiset saattavat alkaa kiinnittää enemmän huomiota ruokavalioonsa, liikuntaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, mikä voi johtaa parempaan terveyteen ja elämänlaatuun pitkällä aikavälillä.

Nämä ovat vain joitakin mahdollisia positiivisia vaikutuksia, jotka sokerista eroon hypnoosivalmennuksella voi olla. Jokainen ihminen voi kokea erilaisia muutoksia ja hyötyjä riippuen omista tarpeistaan ja lähtötilanteestaan.

Sokerista eroon hypnoosihoidon suggestiovaihe Hypnohelp Helsinki

Miten sokerihypnoosihoito etenee?

Alkukeskustelu

Jos olemme jo tavanneet maksuttomassa konsultaatiossa, niin tässä vaiheessa vain varmistetaan halutut tavoitteet ja käydään läpi valmennuksen kulkua.

Alkurentoutus

Aloitetaan lyhyellä rentoutuksella jotta saadaan turhat ja ylimääräiset jännitykset pois. Valmistaudutaan muutokseen ja virittäydytään hyvään mielen tilaan.

Hypnoosiharjoitus

Testataan erilaisten suggestioiden toimivuutta ja valitaan tavoitteisiin parhaiten sopivat.

Hypnoosityöskentely

Käytetään valittuja suggestioita ja mielikuvia halutun muutoksen aikaansaamiseksi. Suggestoiden avulla päästään avoimeen, vastaanottavaiseen mielen tilaan jolloin voidaan antaa alitajunnalle sopivia muutosehdotuksia.

Virkistyminen

Palataan takaisin, herätään, hypnoosista energisenä ja valmiina jatkamaan päivän askareita. Kerrataan vielä itsehypnoosin tekniikka.

Loppukeskustelu

Keskustelllaan kokemuksesta ja tuntemuksista. Sovitaan tapaaminen viikon sisälle jolloin nähdään valmennuksen tulos.


Kokemuksia

Asiakkaidemme kokemuksia Eroon sokerista – hypnoosista

HypnoHelp Oy
4.9
Perustuu 18 arvioon
powered by Google
Ville KaituriVille Kaituri
11:19 03 Apr 24
Harri on erittäin miellyttävä ammattilainen, joka avasi uuden maailman hypnoosin parissa, joka johti ainakin itselläni merkittävästi syvemmpään rauhoittumisen tilaan, kun mikään meditaatioharjoitus aiemmin.
Carola NiklanderCarola Niklander
12:31 30 Mar 24
Otin tuon 2h Superpaketin jossa minua ns. 'uudelleen ohjelmoitiin' makeiden käytön hallitsemiseksi. Aivan mahtava hoito ja tuntuu että ei tosiaankaan ajattele makeaa niin kuin aiemmin. Lämmin suositus.
Heta VallanenHeta Vallanen
06:43 25 Feb 24
Jo ensimmäisen kerran vaikutus yllätti paatuneen sokerihiiren ja herkkujen pupeltaminen loppui oikeastaan saman tien. Jäätelöpaketit ovat olleet koskemattomana pakastimessa nyt kolme kuukautta, ei kerta kaikkiaan vain tee mieli. Parasta on, ettei herkkuja tarvitse koko ajan aktiivisesti rajoittaa, on vain kuin ei niistä koskaan olisi isommin edes välittänyt.
Tuomo SirkkaTuomo Sirkka
05:04 15 Feb 24
Voin rehellisesti suositella Harrin palveluita ja hypnoosia. Itse otin kerta kokeilun hiukan skeptisenä mutta silti avoimin mieli. Lopputulos on nyt, etten ole syönyt sen jälkeen karkkia 2kk aikana, kuin maistanut kerran salmiakkia. Karkkia ei tee yhtään mieli, kun taas aikaisemmin sitä oikein himoitsi esim. katsoessa leffaa. Irtokarkkihimo oli vuosia aivan turha ylimääräinen haitta ja mieliteko, joka on nyt lopullisesti historiaa. Säästyy rahaa, hampaat eikä tule syötyä turhaa sokeria ja lisäaineita eli hypnoosi oli erittäin hyödyllinen apu.
Kirsi VaalioKirsi Vaalio
17:41 10 Feb 24
Ammattilainen asialla! Erikoinen ja samalla rentouttava kokemus ja hyvin tuloksin! Makean houkutus on helpottanut ja syöminen on nyt enemmän vain polttoainetta elimistölle. Aiemmin sillä on kuitattu tunne-elämän ailahteluita. Lämmin suositus Harvon vastaanotolle!
js_loader

Sijainti

Missä hypnovalmennus tehdään?

Teen Eroon sokerista Hypnovalmennusta Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Sipoon ja koko pääkaupunkiseudulla asukkaille osoitteessa Muukalaiskatu 1 A 1, 00140 Helsinki

Etänä toteutettavaan hypnovalmennukseen voi osallistua joka puolelta Suomea videoyhteydellä.


Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Sokerihypnoosi on sinulle täysin riskitön mahdollisuus irtautua lopullisesti sokerin ikeestä vaikka omalta kotisohvaltasi käsin – eli kyllä, myös etävastaanotto on mahdollinen ja erittäin toimivaksi todettu hoitotapa!

Maksuttoman konsultaation aikana keskustelemme tavoitteista ja luomme kuvan kokonaistilanteesta. Voimme yhdessä testata hypnoosin toimivuutta sinulle ja käydä läpi seuraavia vaiheita:

● Alkurentoutus
● Lyhyt keskustelu tavoitteista/tilanteesta
● Rentoutusharjoitus
● Hypnoosiharjoituksia
● Hypnoosin (myös hypnotisoinnin) kokeilu
● Lopuksi keskustelu tapaamisesta, tavoitteista ja niiden mahdollisesta toteutumisesta

Tämä antaa meille käsityksen siitä, miten hypnoosi voisi tukea sinua tavoitteidesi saavuttamisessa.

On hyvä muistaa, että konsultaatiotapaamisen tarkoitus ei ole hoitokäynti, vaan pikemminkin tilaisuus tutustua hypnoosityöskentelyyn.

Eroon sokerista hypnovalmennus tarjoaa hyvän ratkaisun niille, jotka haluavat vähentää makean syömistä ja hallita makeanhimoaan. Hypnoosi auttaa muokkaamaan alitajuntaa ja vähentämään halua syödä sokeripitoisia ruokia, mikä voi edistää terveellisempää elämäntapaa.

Hypnoosiin ei voi jäädä. Hypnotisoija huolehtii aina hypnoosiin vaivuttamisesta ja siitä herättämisestä.

Jos sairastut tai sinulle tulee este, ota minuun yhteyttä mahdollisimman pian ja sovitaan uudesta ajasta!

Hypnoosihoito on vuorovaikutuksellista toimintaa hypnotisoija ja asiakkaan välillä. Hypnoosin aikana itsekontrolli säilyy aina sinulla. Hoidossa toimitaan aina sinun parhaaksesi, tavoitteidesi mukaisesti. Erilaiset ”hullut temput” eivät kuulu hoitovastaanotolle. Moraalikäsityksiäsi, mielipiteitäsi tai uskomuksiasi ei koskaan pyritä muuttamaan tahtosi vastaisesti.

Hypnoosiin pääsevät kaikki. Sillä ei ole mitään tekemistä herkkäuskoisuuden tai tyhmyyden kanssa. Hypnoosin aikana et menetä tietoisuuttasi, voit olla jopa enemmän tietoinen kun normaalisti.

Hypnoosihoidon aikana puhuminen ei ole välttämätöntä, eikä hypnoosi aiheuta mitään spontaania puhetulvaa. Jos hypnotisoija haluaa keskustella hypnoosin aikana asiakkaan kanssa, niin tämä on yhdessä sovittua ja hoidon tavoitteiden mukaista. Hoidon jälkeen henkilö muistaa kaiken tarpeellisen.

Yleensä hypnoosihoito on niin tehokasta, että vaikutus on pysyvä. Hypnobuustauksen avulla voidaan vielä varmistaa ja vahvistaa muutosta. Vahvistushoito tehdään yleensä Google Meet videoyhteyden välityksellä.

Jos eroon sokerista -hypnovalmennus ei tuota sinulle sovittua tulosta, maksan sinulle mukisematta rahasi täysimääräisenä takaisin. Sinun tarvitsee vain ilmoittaa päätöksestäsi viikon kuluessa valmennuksesta.

Investointi on sinulle siis täysin riskitön.

Jos taas olet melko tyytyväinen tuloksiin ja haluat jatkaa hoitoa, saat tuon edellä mainitun 3 kk:n ”hypnoboostauksen” veloituksetta. Tällöin rahat takaisin -takuu raukeaa.