Eroon tupakasta

EROON TUPAKASTA hypnovalmennus

Hypnoosin avulla parannat mahdollisuuksiasi vähentää tupakointia tai päästä eroon tupakkariippuvuudesta lopullisesti.

Miten tupakka hallitsee ja vaikuttaa arjessa?

Tupakointi voi vaikuttaa monin eri tavoin ihmisen arkeen ja toimintaan, ja sen vaikutukset saattavat olla syvemmät kuin aluksi ajattelemmekaan.

Tupakointi voi muodostua vahvaksi rutiiniksi päivittäisessä elämässä. Tämä rutiini voi olla niin syvään juurtunut, että tupakointi tulee automaattisesti osaksi päivän kulkua ilman sen kummempaa ajattelua.

Lisäksi, tupakointi voi vaikuttaa sosiaalisiin tilanteisiin ja vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Tupakoitsija saattaa valita sosiaalisia tapahtumia sen perusteella, missä hän voi vapaasti polttaa tai missä muut tupakoivat.

Tupakointi voi myös vaikuttaa päätöksentekoon ja käyttäytymiseen stressaavissa tilanteissa. Monet tupakoitsijat turvautuvat tupakkaan stressinlievityksenä tai ahdistuksen hallitsemiseksi. Tämä voi johtaa siihen, että tupakointi muodostuu keinoksi käsitellä vaikeita tunteita eikä tunnisteta muita terveempiä selviytymiskeinoja.

Tpakoinnin vaikutukset ulottuvat myös fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Tupakoitsijat saattavat kokea hengitysvaikeuksia, huonoa fyysistä kuntoa ja muita terveysongelmia, jotka voivat rajoittaa heidän kykyään nauttia elämästä täysin siemauksin.

Kaiken kaikkiaan tupakointi voi hallita elämää monin eri tavoin, vaikka emme aina olisi siitä täysin tietoisia. Se voi vaikuttaa päivittäisiin rutiineihimme, sosiaalisiin suhteisiimme, stressin hallintaan ja fyysiseen terveyteemme.

On tärkeää tunnistaa tupakoinnin vaikutukset ja tarvittaessa pyrkiä eroon tästä haitallisesta tavasta.

Tupakoinnin hallitessa elämäämme monin eri tavoin, hypnoosivalmennus voi olla tehokas työkalu sen voittamiseksi. Hypnoosi vaikuttaa suoraan alitajuntaan, missä tupakointi on juurtuneena tapana.

Tämä tarkoittaa sitä, että hypnoosihoito auttaa muuttamaan syvälle juurtuneita käyttäytymismalleja ja ajatusmalleja, jotka ylläpitävät tupakointia. Erotessaan tupakoinnista hypnoosin avulla on mahdollista oppia tunnistamaan ja hallitsemaan paremmin omia tunteitaan ja tarpeitaan, mikä puolestaan voi auttaa löytämään terveellisempiä tapoja käsitellä esimerkiksi stressiä tai ahdistuneisuuden tunteita.

Miksi hypnoosi auttaa tupakanpolton lopettamisessa?

Hypnoosi erottuu muista tupakoinnin lopettamisen keinoista, koska se kohdistaa vaikutuksensa suoraan alitajuiseen mieleen, jossa juurtuneet tupakointitavat ja -halut sijaitsevat.

Toisin kuin nikotiinikorvaushoidot tai lääkitys, jotka keskittyvät fyysisiin vieroitusoireisiin, hypnoosi käsittelee psyykkisiä ja emotionaalisia riippuvuuksia.

Hoidon aikana hypnoosivalmentaja antaa tupakoinnin lopettamiseen keskittyviä suggestioita. Näiden positiivisten mielikuvien ja ohjeiden kautta alitajunta vastaanottaa näkemyksen tupakoinnin lopettamisesta. Suggestiot muodostetaan siten, että tupakoinnin lopettaminen tuntuu itselle helpolta, luonnolliselta, ja itsestäänselvältä. 

Hypnotisoinnin avulla voidaan aikaansaada myönteisille suggestioille, ohjeille, vastaanottavainen mielentila. Tämän mielentilan mahdollistaminen tekee hypnoosista niin tehokkaan työkalun pysyvien käyttäytymismuutosten aikaansaamiseen..

Tupakkahypnoosi ei ole pelkästään nopea ratkaisu tupakoinnin lopettamiseen, vaan samalla se voi myös tarjota pysyvän muutoksen elämäntapaan ja hyvinvointiin. Se on voimakas työkalu niille, jotka haluavat saavuttaa tupakoinnista vapaan elämän ilman pitkäaikaista sitoutumista tai lääketuotteiden käyttöä.

Hypnoosi auttaa sinua samalla kehittämään uusia, terveellisempiä tapoja käsitellä ja hallita mielihaluja. Rentoutumisen ja positiivisten mielikuvien avulla opit  tunnistamaan ja hallitsemaan niitä tilanteita, jotka ovat aiemmin laukaisseet automaattisen tavan tupakoida.

Mitä tupakkahypnoosi valmennus sisältää?

Tupakoinnin lopettaminen hypnoosin avulla tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa pysyvä muutos yhdellä ainoalla 2 tunnin tapaamiskerralla. Tämä tekee tupakkahypnoosista houkuttelevan vaihtoehdon niille, jotka haluavat päästä nopeasti ja tehokkaasti eroon tupakoinnista ilman sitoutumista pitkäaikaiseen valmennussuhteeseen tai syvälliseen pohdintaan tupakoinnin syistä.

Mitä palvelupaketti sisältää?

Tavoitteena on, että pääset tupakoinnista eroon pysyvästi yhdellä ainoalla 2 tunnin tapaamiskerralla. Halutessasi voit ensin varata maksuttoman 60 minuutin konsultaatiotapaamisen joko vastaanotolle tai etänä.

Konsultaation aikana kartoitamme tilannettasi ja tavoitteitasi. Kokeilemme ja testaamme hypnoosin soveltuvuutta sinulle. Konsultaation tarkoitus ei näin ollen ole vielä päästä eroon tupakoinnista, vaan saada selville miten hyvin hypnoosi sopii sinulle hoitomuotona.

Hypnoosivalmennuksella on 100% rahat takaisin -takuu. Jos et ole tyytyväinen saavutettuun tulokseen, saat rahasi takaisin kunhan ilmoitat siitä viikon sisällä valmennuksesta.

Jos olet tyytyväinen tulokseen saat vielä 3 kk tulostakuun valmennukselle. Eli vaikka jostain kumman syystä tuntisitkin vielä tarvetta vahvistaa tulosta, saat vahvistuksen, hypnobuustauksen, veloituksetta 3 kk ajan.

Hypnobuustaus tehdään yleensä etänä videoyhteyden välityksellä.

Jos olet tyytyväinen, mutta et täysin tyytyväinen, voidaan sovittaessa jatkaa valmennusta hypnobuustauksella kunnes olet täysin tyytyväinen. Jatkettaessa valmennusta raukeaa samalla rahat takaisin -takuu.

Saat lisäksi mukaasi myös tehokkaita itsehypnoositekniikoita, joita voit itse käyttää haluamiesi tavoitteiden toteuttamiseen ja vahvistamiseen.

Eli tiivistäen:

Maksullinen 2 h:n ”Tupakasta eroon” -hypnoosi sisältää 100 %:n rahat takaisin -takuun
Mahdollisuus “hypnoboostaukseen” 3 kk:n ajan, jos kaipaat hoidolle vahvistusta
Voit varata ensin maksuttoman 60 minuutin konsultaatiokäynnin, jonka aikana pyrimme saamaan selville miten hypnoosi sopii sinulle hoitokeinona.
Tapaamiset toteutetaan joko paikan päällä Helsingissä Ullanlinnassa tai etänä videopalaverissa


Tällainen palvelupaketti tarjoaa asiakkaille kattavan ja yksilöllisen lähestymistavan tupakoinnin hallintaan, ja hypnoosin avulla he voivat saavuttaa pysyviä muutoksia suhteessa tupakointiin ja tupakanhimoon.

Tupakkahypnoosi tarjoaa nopean ja tehokkaan ratkaisun tupakoinnin lopettamiseen ilman tarvetta pitkäkestoiseen valmennussuhteeseen tai syvälliseen pohdintaan tupakoinnin syistä. Tämä voi olla houkuttelevaa niille, jotka kaipaavat välitöntä ja konkreettista apua tupakoinnin lopettamiseen ja jotka haluavat saavuttaa pysyviä tuloksia lyhyessä ajassa.

Kenelle tupakkahypnoosi sopii?

Tupakkahypnoosi voi olla hyödyllinen vaihtoehto monille eri ihmisryhmille, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin. Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, keille tupakkahypnoosi voi olla erityisen sopiva:

  1. Pitkäaikaiset tupakoitsijat: Henkilöt, jotka ovat tupakoineet pitkään ja ovat kokeilleet muita lopettamiskeinoja ilman pysyvää tulosta, voivat löytää hyötyä tupakkahypnoosista. Pitkäaikaisen tupakoinnin aikana juurtuneet tavat ja mielihalut voivat olla vaikeita murtaa, ja hypnoosi voi auttaa muuttamaan näitä syvälle juurtuneita käyttäytymismalleja.
  2. Voimakkaan tupakanhimon kanssa kamppailevat: Joillekin ihmisille tupakanhimo voi olla erityisen voimakas, ja he saattavat tuntea jatkuvaa halua tupakoida. Hypnoosi voi auttaa näiden voimakkaiden mielihalujen hallinnassa ja tarjota uusia keinoja käsitellä niitä tehokkaasti.
  3. Luonnollista ja lääkkeetöntä lopettamistapaa etsivät: Monet ihmiset etsivät vaihtoehtoja nikotiinikorvaushoidoille ja lääkkeille tupakoinnin lopettamiseksi. Hypnoosi tarjoaa luonnollisen ja lääkkeettömän vaihtoehdon, joka voi olla houkutteleva niille, jotka haluavat välttää lääkkeiden käyttöä tai kokevat niiden sivuvaikutukset epämiellyttävinä.
  4. Stressin ja ahdistuksen hallinnan tarpeessa olevat: Monille tupakointi liittyy stressin ja ahdistuksen hallintaan. Hypnoosi voi auttaa näitä henkilöitä löytämään muita, terveellisempiä tapoja käsitellä stressiä ja ahdistusta, mikä voi puolestaan auttaa vähentämään tupakointia tai lopettamaan sen kokonaan.
  5. Pysyviä muutoksia elämäntapoihin etsivät: Hypnoosi ei ainoastaan auta lopettamaan tupakointia, vaan se voi myös tarjota pysyviä muutoksia elämäntapoihin. Se voi auttaa henkilöitä kehittämään terveellisempiä tapoja ja käyttäytymismalleja, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti heidän yleiseen terveyteensä ja hyvinvointiinsa.

Tupakkahypnoosi tarjoaa siis vaihtoehdon niille, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin, mutta eivät ole löytäneet sopivaa menetelmää siihen aiemmin. Se sopii monille eri ihmisryhmille ja voi tarjota tehokkaan tavan saavuttaa tupakoinnista vapaa elämä.

Miten nopeasti hypnoosi auttaa tupakoinnin lopettamisessa?

Hypnoosin avulla on useimmissa tapauksissa mahdollista päästä tupakoinnista eroon jopa yhden ainoan käyntikerran aikana.

Hypnoosi-Istunto suunnitellaan syvästi vaikuttavaksi, keskittyen tupakoinnin taustalla oleviin syihin ja vieroitusoireiden hallintaan.

Hypnoosivalmentaja ohjaa henkilön sopivaan mielen tilaan jossa alitajunta on vastaanottavainen myönteisille muutoksille. Istunnon aikana hyödynnetään erilaisia tekniikoita, kuten visualisointia ja mielikuvia, vähentämään tupakointihalua ja vieroitusoireita.

Tulosten pysyvyyden varmistamiseksi tarjotaan 3 kuukauden takuuhoito eli hypnobuustaus. Tämä hoito toteutetaan etänä videoyhteyden välityksellä ja sen tarkoituksena on vahvistaa alkuperäisen hypnoosi-istunnon vaikutuksia sekä tarjota tukea tupakoinnin lopettamisen jälkeen.

Yhden käynnin tupakkahypnoosi tarjoaa tehokkaan ratkaisun tupakoinnin lopettamiseen, ja takuuhoito varmistaa tulosten pysyvyyden antaen tarvittavaa tukea ja ohjausta prosessin aikana. Tämä kattava lähestymistapa auttaa tupakoitsijoita saavuttamaan terveellisemmän ja tupakoimattomamman elämäntavan pitkällä aikavälillä.

.

Sokerista eroon hypnoosihoidon suggestiovaihe Hypnohelp Helsinki

Miten hoito etenee?

Alkukeskustelu

Jos olemme jo tavanneet maksuttomassa konsultaatiossa, niin tässä vaiheessa vain varmistetaan halutut tavoitteet ja käydään läpi valmennuksen kulkua.

Alkurentoutus

Aloitetaan lyhyellä rentoutuksella jotta saadaan turhat ja ylimääräiset jännitykset pois. Valmistaudutaan muutokseen ja virittäydytään hyvään mielen tilaan.

Hypnoosiharjoitus

Testataan erilaisten suggestioiden toimivuutta ja valitaan tavoitteisiin parhaiten sopivat.

Hypnoosityöskentely

Käytetään valittuja suggestioita ja mielikuvia halutun muutoksen aikaansaamiseksi. Suggestoiden avulla päästään avoimeen, vastaanottavaiseen mielen tilaan jolloin voidaan antaa alitajunnalle sopivia muutosehdotuksia.

Virkistyminen

Palataan takaisin, herätään, hypnoosista energisenä ja valmiina jatkamaan päivän askareita. Kerrataan vielä itsehypnoosin tekniikka.

Loppukeskustelu

Keskustelllaan kokemuksesta ja tuntemuksista. Sovitaan tapaaminen viikon sisälle jolloin nähdään valmennuksen tulos.


Kokemuksia

Asiakkaidemme kokemuksia hypnovalmennuksista

HypnoHelp Oy
4.9
Perustuu 18 arvioon
powered by Google
Ville KaituriVille Kaituri
11:19 03 Apr 24
Harri on erittäin miellyttävä ammattilainen, joka avasi uuden maailman hypnoosin parissa, joka johti ainakin itselläni merkittävästi syvemmpään rauhoittumisen tilaan, kun mikään meditaatioharjoitus aiemmin.
Carola NiklanderCarola Niklander
12:31 30 Mar 24
Otin tuon 2h Superpaketin jossa minua ns. 'uudelleen ohjelmoitiin' makeiden käytön hallitsemiseksi. Aivan mahtava hoito ja tuntuu että ei tosiaankaan ajattele makeaa niin kuin aiemmin. Lämmin suositus.
Heta VallanenHeta Vallanen
06:43 25 Feb 24
Jo ensimmäisen kerran vaikutus yllätti paatuneen sokerihiiren ja herkkujen pupeltaminen loppui oikeastaan saman tien. Jäätelöpaketit ovat olleet koskemattomana pakastimessa nyt kolme kuukautta, ei kerta kaikkiaan vain tee mieli. Parasta on, ettei herkkuja tarvitse koko ajan aktiivisesti rajoittaa, on vain kuin ei niistä koskaan olisi isommin edes välittänyt.
Tuomo SirkkaTuomo Sirkka
05:04 15 Feb 24
Voin rehellisesti suositella Harrin palveluita ja hypnoosia. Itse otin kerta kokeilun hiukan skeptisenä mutta silti avoimin mieli. Lopputulos on nyt, etten ole syönyt sen jälkeen karkkia 2kk aikana, kuin maistanut kerran salmiakkia. Karkkia ei tee yhtään mieli, kun taas aikaisemmin sitä oikein himoitsi esim. katsoessa leffaa. Irtokarkkihimo oli vuosia aivan turha ylimääräinen haitta ja mieliteko, joka on nyt lopullisesti historiaa. Säästyy rahaa, hampaat eikä tule syötyä turhaa sokeria ja lisäaineita eli hypnoosi oli erittäin hyödyllinen apu.
Kirsi VaalioKirsi Vaalio
17:41 10 Feb 24
Ammattilainen asialla! Erikoinen ja samalla rentouttava kokemus ja hyvin tuloksin! Makean houkutus on helpottanut ja syöminen on nyt enemmän vain polttoainetta elimistölle. Aiemmin sillä on kuitattu tunne-elämän ailahteluita. Lämmin suositus Harvon vastaanotolle!
js_loader

Sijainti

Missä hypnovalmennus tehdään?

Teen Eroon tupakasta Hypnovalmennusta Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Sipoon ja koko pääkaupunkiseudulla asukkaille osoitteessa Muukalaiskatu 1 A 1, 00140 Helsinki

Etänä toteutettavaan hypnovalmennukseen voi osallistua joka puolelta Suomea videoyhteydellä.


Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Tupakasta eroon -hypnovalmennus on sinulle täysin riskitön mahdollisuus irtautua lopullisesti tupakan ikeestä vaikka omalta kotisohvaltasi käsin – eli kyllä, myös etävastaanotto on mahdollinen ja erittäin toimivaksi todettu hoitotapa!

Maksuttoman konsultaation aikana keskustelemme tavoitteista ja luomme kuvan kokonaistilanteesta. Voimme yhdessä testata hypnoosin toimivuutta sinulle ja käydä läpi seuraavia vaiheita:

● Alkurentoutus
● Lyhyt keskustelu tavoitteista/tilanteesta
● Rentoutusharjoitus
● Hypnoosiharjoituksia
● Hypnoosin (myös hypnotisoinnin) kokeilu
● Lopuksi keskustelu tapaamisesta, tavoitteista ja niiden mahdollisesta toteutumisesta

Tämä antaa meille käsityksen siitä, miten hypnoosi voisi tukea sinua tavoitteidesi saavuttamisessa.

On hyvä muistaa, että konsultaatiotapaamisen tarkoitus ei ole hoitokäynti, vaan pikemminkin tilaisuus tutustua hypnoosityöskentelyyn.

Hypnoosi tupakoinnin lopettamisen tukena sopii niille, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin pysyvästi ja luonnollisesti. Se tarjoaa vaihtoehdon niille, jotka eivät ole saavuttaneet tuloksia muilla menetelmillä. Hypnoosi vaikuttaa syvälle alitajuntaan, auttaen muuttamaan juurtuneita käyttäytymismalleja tupakoinnin suhteen.

Hypnoosiin ei voi jäädä. Hypnotisoija huolehtii aina hypnoosiin vaivuttamisesta ja siitä herättämisestä.

Jos sairastut tai sinulle tulee este, ota minuun yhteyttä mahdollisimman pian ja sovitaan uudesta ajasta!

Hypnoosiin pääsevät kaikki. Sillä ei ole mitään tekemistä herkkäuskoisuuden tai tyhmyyden kanssa. Hypnoosin aikana et menetä tietoisuuttasi, voit olla jopa enemmän tietoinen kun normaalisti.

Hypnoosihoidon aikana puhuminen ei ole välttämätöntä, eikä hypnoosi aiheuta mitään spontaania puhetulvaa. Jos hypnotisoija haluaa keskustella hypnoosin aikana asiakkaan kanssa, niin tämä on yhdessä sovittua ja hoidon tavoitteiden mukaista. Hoidon jälkeen henkilö muistaa kaiken tarpeellisen.

Hypnoosihoito on vuorovaikutuksellista toimintaa hypnotisoija ja asiakkaan välillä. Hypnoosin aikana itsekontrolli säilyy aina sinulla. Hoidossa toimitaan aina sinun parhaaksesi, tavoitteidesi mukaisesti. Erilaiset ”hullut temput” eivät kuulu hoitovastaanotolle. Moraalikäsityksiäsi, mielipiteitäsi tai uskomuksiasi ei koskaan pyritä muuttamaan tahtosi vastaisesti.

Jos hypnosilla eroon tupakasta -valmennus ei tuota sinulle sovittua tulosta, maksan sinulle mukisematta rahasi täysimääräisenä takaisin. Sinun tarvitsee vain ilmoittaa päätöksestäsi viikon kuluessa valmennuksesta.

Investointi on sinulle siis täysin riskitön. Jos taas olet melko tyytyväinen tuloksiin ja haluat jatkaa hoitoa, saat tuon edellä mainitun 3 kk:n ”hypnoboostauksen” veloituksetta. Tällöin rahat takaisin -takuu raukeaa.

Yleensä hypnoosihoito on niin tehokasta, että vaikutus on pysyvä. Hypnobuustauksen avulla voidaan vielä varmistaa ja vahvistaa muutosta. Vahvistushoito tehdään yleensä Google Meet videoyhteyden välityksellä.